W naszym Przedszkolu pracujemy kreatywnie, czyli wybrany przez nas program jest tylko punktem wyjścia do tworzenia własnego rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i autorskich scenariuszy zajęć na poszczególne dni.

Zajęcia dydaktyczne, na których realizujemy podstawę programową uzupełnione są o bogaty blok zajęć dodatkowych. Zajęcia dodatkowe nauczyciele planują i opracowują z wyprzedzeniem, dopasowując tematy do rocznego planu pracy Przedszkola.

Nie lubimy stagnacji i rutyny, dlatego co kilka miesięcy wprowadzamy coś nowego.

W ramach czesnego oferujemy:

 • realizację podstawy programowej na bazie programu Plac Zabaw (WSiP) autorstwa Ewy Janus

(w ramach realizowanej podstawy programowej odbywają się m.in. zajęcia literackie, matematyczne, teatralne, gimnastyczne, plastyczne, przyrodnicze);

 • rytmikę - dwa razy w tygodniu (wszystkie grupy);
 • angielski – dwa razy w tygodniu (wszystkie grupy);
 • opowieści biblijne - raz w tygodniu (wszystkie grupy);
 • Klub Małego Twórcy - raz w tygodniu (4-latki);
 • Laboratorium Mądrej Sowy, czyli zajęcia badawcze dla maluchów i eksperymenty fizyczno-chemiczne dla 4-latków - raz w tygodniu;
 • Od piosenki do znaku (zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu) - 2 razy w tygodniu (3-latki)
 • literkowo - 5 razy w tygodniu (4-latki)
 • matematyczne zajęcia wspomagające - raz w tygodniu (wszystkie grupy);
 • codzienne ćwiczenia buzi i języka dla wszystkich dzieci;
 • indywidualne ćwiczenia z logopedą (raz lub dwa razy w tygodniu - w zależności od stopnia problemu logopedycznego);
 • zajęcia z kinezjologii edukacyjnej - raz w tygodniu (5,6-latki);
 • trening zastępowania agresji - program profilaktyczny realizowany w grupie 6-latków;
 • spektakle teatralne, cyrkowe, koncerty organizowane w przedszkolu - raz w miesiącu;
 • imprezy i uroczystości okolicznościowe;
 • konsultacje dla Rodziców z wychowawcami;
 • zebrania dla Rodziców.

 Dodatkowo płatne:

 • wycieczki;
 • zajęcia taneczne i sportowe (dla chętnych).

Częstotliwość wycieczek  i sposób świętowania urodzin dzieci ustalane są z rodzicami na początku roku przedszkolnego.

 

W roku 2023/24 nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji.

Cele projektu:

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania

emocji,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,

- kształtowanie postaw prospołecznych,

- pobudzenie poczucia własnej wartości,

- kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,

- wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

 

Projekt będzie realizowany podczas zajęć z panią psycholog - Karoliną Kępowicz-Pełką. 

Przedszkole Niepubliczne „Haguś”
tel.: 533 993 375, e-mail:
email