RAMOWY PLAN DNIA

 

6.45 – 9.00     Powitanie dzieci w przedszkolu – czas zabaw swobodnych, zajęć indywidualnych, zajęć integracyjnych i gimnastyki porannej.

9.00 – 9.30     Śniadanie i czynności porządkowo-higieniczne.

9.30 – 12.00     Zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej, zabawy ruchowe, rytmika, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

12.00 – 13.00    Obiad i czynności porządkowo-higieniczne.

13.00 – 14.00    Zajęcia relaksacyjne z elementami muzykoterapii i bajkoterapii, zajęcia indywidualne.

14.00 – 14.30     Zabawy swobodne.

14.30 – 15.00     Podwieczorek i czynności porządkowo-higieniczne.

15.00 – 17.00    Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, zabawy w grupie, zabawy na świeżym powietrzu, odbieranie dzieci przez rodziców.

 

Uwaga!

- szczegółowy plan zajęć dostępny na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Przedszkole Niepubliczne „Haguś”
tel.: 533 993 375, e-mail:
email